Aelodaeth

Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru 

Llywydd: Gwag

Ysgrifennydd Lleyg : Simon J Lloyd

1.0    Arlodau Swydd Y Dalaith

1.1  Cadeirydd Corff y Cynrychiolwyr:

Mr James Turner

1.2   Dirpwy Gadeirydd Corff y Cynrychiolwyr:

Mr Paul R Marshall OBE

2.0   Aelodau Cyfetholwyd

2.1   Clerigion

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2017

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2018

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2019

2.2  CLERIGION DI-FYWOLIAETH’

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2017

The Reverend Dr Adrian Morgan

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2018

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2019

2.3 LLEYGWR CYFETHOLWD

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2017

Mr Sandy Blair CBE DL

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2018

His Honour Judge Andrew Keyser QC

Mr Mark Powell QC

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2019

3.0  LLEYGWR CYFETHOLWYD (o dan 30)

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2017

Mr Samuel Patterson

Mr Daniel Priddy

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2018

Miss Sara E Burgess

Mr James Tout

Cyfetholwyd i 31 Rhagfyr 2019

DEONIAID ETHOLWYD

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018

The Very Reverend Gerwyn H Capon

The Very Reverend Dr Paul Shackerley

The Very Reverend Lister Tonge

4.0  OBAETH LLANELWY

4.1  Aelod Swydd

The Right Reverend Gregory K Cameron, Bishop of St Asaph

4.2 Archddiacon Enwebwyd

Enwebwyd i 31 Rhagfyr 2018

The Venerable Dr Peter J Pike

4.3   Aelodau Etholwyd – Clerigion

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (2 aelodau)

The Reverend Canon Susan M Huyton

The Reverend Alexier O Mayes 

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (2 aelodau)

The Revered Canon J Tudor Hughes

The Reverend Adam R Pawley

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (2 aelodau)

The Reverend Neil A Kelly

The Reverend Canon Pamela Powell

4.4  Aelodau Etholwyd – Lleyg

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (4 aelodau)

Mr Richard Bresnen,

Mr Lewys T W Evans

Mr Paul R Williams

Mrs Jennie Willson

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (4 aelodau)

Dr Lynne A Ash

Mrs Carol A Jones

Mrs Mary L Morris

Dr Dilys Y Roberts

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (4 aelodau)

Mrs Rosamund H Crawford

Mrs Lesley Joy

Mrs Susan J Last

Mr J Clive Myers

5.0  ESGOBAETH BANGOR

5.1  Aelod Swydd

The Right Reverend Andrew T G John, Bishop of Bangor

5.2 Archddiacon Enwebwyd

Enwebwyd i 31 Rhagfyr 2018

The Venerable Andrew Jones

5.3  Aelodau Etholwyd – Clerigion

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (2 aelodau)

The Reverend Janice Brown

The Reverend Richard S Wood

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (2 aelodau)

The Reverend David L R Brownridge

The Reverend Dr Kevin S Ellis

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (2 aelodau)

The Reverend Miriam J Beecroft

The Reverend Dominic J F J A McClean 

5.4  Aelodau Etholwyd – Lleyg

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (4 aelodau)

Mrs Louise Davies

Ms Christine Dinneen

Mrs Linda Evans

Ms Wenda Owen

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (4 aelodau)

Mrs Linda Gibson

Dr Hywel J Parry-Smith

Mr Robert Roberts

Mrs Sandra D Ward

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (4 aelodau)

Mrs Rhianwen Jones

Ms Mary Moore

Mrs Pam J Odam

Mrs Lis Perkins

6.0  ESGOBAETH TYDDEWI

6.1   Aelod Swydd

The Right Reverend Joanna S Penberthy, Bishop of St Davids

6.2 Archddiacon Enwebwyd

Enwebwyd i 31 Rhagfyr 2018

The Venerable Dr William A Strange

6.3   Aelodau Etholwyd – Clerigion

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (2 aelodau)

The Reverend Canon Paul R Mackness

The Reverend Caroline Mansell

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (2 aelodau)

The Reverend Mounes A Farah

The Reverend Harri A M Williams

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (2 aelodau)

The Reverend Canon John P Lewis

The Reverend Canon L Leigh Richardson

6.4  Esgobaeth Tyddewi

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (4 aelodau)

Mr Trevor Emberton JP

Mrs Elizabeth Thomas

Dr Robert Wilkinson

Mrs Heather Witt

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (4 aelodau)

Mrs Jane Heard

Mrs Helen Nicholls

Mrs Rhiannon Rowley

gwag

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (4 aelodau)

Mr Nicholas C P Griffin

3 gwag

7.0   ESGOBAETH LLANDAF

7.1   Aelodau Swydd

The Most Reverend Dr Barry Morgan, Archbishop of Wales

The Right Reverend David J Wilbourne

7.2  Archddiacon Enwebwyd

Enwebwyd i 31 Rhagfyr 2018

The Venerable Peggy Jackson

7.3  Aelodau Etholwyd – Clerigion

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (2 aelodau)

The Reverend Haydn H England-Simon

The Reverend Canon Steven P Kirk

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (2 aelodau)

The Reverend Zoe E King

The Reverend Jonathon Wright

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (2 aelodau)

The Reverend Jonathan R H Durley

The Reverend David T Morris

7.4  Aelodau Etholwyd – Lleyg
Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (4 aelodau)

Mrs Suzanne Amos

Dr Peter Badcock

Mrs Helen Biggin

Professor Jonathan Shepherd CBE

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (4 aelodau)

Miss Carol A Cobert JP

Ms Anna Cory

Mrs Susan A Rivers

Mr Geoff Semmens

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (4 aelodau)

Mr David W Blyth

Ms Cathy Grove

Mr Ian Hibble

Dr Heather Payne

8.0  ESGOBAETH MYNWY

8.1   Aelod Swydd

The Right Reverend Richard E Pain, Bishop of Monmouth

8.2 Archddiacon Enwebwyd

Enwebwyd i 31 Rhagfyr 2018

The Venerable Jonathan S Williams 

8.3   Aelodau Etholwyd – Clerigion

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (2 aelodau)

The Reverend Justin Groves

The Reverend Canon Brian Pippen

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (2 aelodau)

The Reverend Anne Golledge

The Reverend C Mark Lawson-Jones

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (2 aelodau)

The Reverend Mark Owen

The Reverend Rebecca C Stevens

8.4  Aelodau Etholwyd – Lleyg

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (4 aelodau)

Dr Jayne B Collier

Mr Terence Hill

Mrs Sarah Mulcahy

Mrs Karen Stafford-Smith

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (4 aelodau)

Mr Christopher S Cotterill

Mr Mark Durbin

Dr Sue Greening

Mrs Jenny Turner

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (4 aelodau)

Mr Richard Beard

Miss Paulette Brown

Mr Paul Williams

Ms Caroline A Woollard

9.0  ESGOBAETH ABERTAWE AC ABERHONDDU

9.1   Aelod Swydd

The Right Reverend John D E Davies, Bishop of Swansea & Brecon

9.2 Archddiacon Enwebwyd

Enwebwyd i 31 Rhagfyr 2018

The Venerable Jonathan B Davies

9.3   Aelodau Etholwyd – Clerigion

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (2 aelodau)

The Reverend Alex Pye

The Reverend Canon Ian Rees

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (2 aelodau)

The Reverend Canon Peter Brooks

The Reverend Nigel P Doyle

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (2 aelodau)

The Reverend Steven E Griffith

The Reverend Neil Hook

9.4  Aelodau Etholwyd – Lleyg

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2017 (4 aelodau)

Mr Tim Davenport

Mrs Sonia Jones

Dr Jane Watkeys

Miss Kathryn West

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2018 (4 aelodau)

Mr F Geoffrey Davies OBE

Dr Sian Miller

Mrs Heather Parry

Mrs Linda J Tyler-Lloyd

Etholwyd i 31 Rhagfyr 2019 (4 aelodau)

Mrs Annabelle Elletson

Mrs Karen L Evans

Mr Jonathan Hughes

Mrs Jennifer Thomas