The Reverend Canon T J Jones

Back

Date of deaconing: 23 June 2012
Date of priesting: 22 June 2013
Cyfeiriad: 4 Lon Eryri
Penrhosgarnedd
BANGOR
LL57 2QF
Rhif ffôn symudol: 01248 361 876
Email address: tracy.jane1@btinternet.com

Appointed to:
Bro Deiniol

Appointed as:
Associate Vicar