The Reverend R S Wood

Back

Date of deaconing: 28 June 2008
Date of priesting: 27 June 2009
Cyfeiriad: 3 Llys Madryn
Lon Uchaf
Morfa Nefyn
PWLLHELI
LL53 6EX
Rhif ffôn symudol: 0757 2776225
Email address: richard@bromadryn.church

Appointed to:
Bro Madryn

Appointed as:
Incumbent