Plwyfi

Mae yn yr Eglwys yng Nghymru dros 900 o blwyfi. Os ydych yn byw yng Nghymru, byddwch yn byw mewn plwyf. Mae pob plwyf yn ardal ddaearyddol benodol a gofelir amdano gan glerig a neilltuir iddo. Mae pob plwyf yn rhan o fywoliaeth, a gall fod ag un eglwys neu fwy.