St Michael's Church, Llanffestiniog

In the parish of: Bro Moelwyn
Cyfeiriad: St Michael's Church
Allt Goch
Llanffestiniog
BLAENAU FFESTINIOG