Bywoliaethau

Gellir gosod clerig i ofalu am un plwyf, neu am nifer. Yr enw a roddir ar yr ardal y mae clerig yn gofalu amdani yw ‘bywoliaeth’. Gall bywoliaeth gynnwys un plwyf neu nifer o blwyfi. Cofiwch mai tarddiad eglwysig sydd i enwau bywoliaethau ac y gall na fyddant yn ddim byd tebyg i enw sifil yr ardal.