Archddiaconiaethau

Ardaloedd oddi mewn i esgobaethau yw archddiaconiaethau. Mae pob archddiaconiaeth yn cynnwys sawl deoniaeth.