Lleoedd

Rhennir Yr Eglwys yng Nghymru yn esgobaethau, pob un ohonynt yn cynnwys archddiaconiaethau. Mae’r archddiaconiaethau’n cynnwys deoniaethau, a’r deoniaethau’n cynnwys bywoliaethau. Gall pob bywoliaeth gynnwys mwy nag un plwyf a gall fod mwy nag un eglwys ym mhob plwyf.

Esgobaethau

Rhannwyd yr Eglwys yng Nghymru yn chwe esgobaeth

Archddiaconiaethau

Ardaloedd oddi mewn i esgobaethau yw archddiaconiaethau. Mae pob archddiaconiaeth yn cynnwys sawl deoniaeth.

Deoniaethau

Mae pob bywoliaeth yn rhan o Ddeoniaeth, sef grŵp o nifer o fywoliaethau. Cydlynir…

Bywoliaethau

Gellir gosod clerig i ofalu am un plwyf, neu am nifer. Yr enw a…

Plwyfi

Mae yn yr Eglwys yng Nghymru dros 900 o blwyfi. Os ydych yn byw…

Eglwysi

Dengys y dudalen hon holl eglwysi’r Eglwys yng Nghymru.