Cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd Swyddfeydd y Dalaith

2 Sgwâr Callaghan
Caerdydd
CF105BT

Cyfarwyddiadau gyrru i 2 Sgwâr Callaghan

Mae’r swyddfa daleithiol wedi’i lleoli yn 2 Sgwâr Callaghan. Mae Sgwâr Callaghan ar gyrion deheuol canol dinas Caerdydd, gyda’r adeiladau amlwg cyfagos yn cynnwys gorsaf drenau Caerdydd Canolog, Gwesty’r Marriott a siop fawr John Lewis.

Os ydych chi angen ymweld â’r swyddfa daleithiol, defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os yw hynny’n bosibl: mae gorsaf drenau Caerdydd Canolog o fewn cyrraedd cerdded hawdd, ynghyd â nifer o arosfannau bysys canol y ddinas. Fodd bynnag, os oes angen i chi yrru, mae cyfarwyddiadau isod. Mae gan y swyddfa daleithiol un ar ddeg lle parcio ceir ar gael a gellir cadw lle drwy ffonio’r dderbynfa (02920 348 200), neu drwy’r aelod staff rydych chi am ei weld neu sy’n trefnu’r cyfarfod rydych chi’n ei fynychu. Mae’r maes parcio mewn compownd diogel yng nghefn adeilad y swyddfa a gellir cael mynediad iddo oddi ar Stryd Hope, sy’n rhedeg ar hyd ochr yr adeilad. Mae cyfleusterau parcio eraill ar gael yn John Lewis a gorsaf Caerdydd Canolog.

Cyfarwyddiadau gyrru

O’r gogledd a’r gorllewin

  1. Gadewch yr M4 yng nghyffordd 33 (arwydd Gorllewin Caerdydd) a dilyn yr A4232 i gyfeiriad canol Dinas Caerdydd, am oddeutu wyth milltir, tan Dwnnel Butetown. Ewch drwy’r twnnel ac ewch i’r chwith yn y gylchfan ar ôl y twnnel.
  2. Ewch yn syth ymlaen yn y gylchfan ganlynol (yn lôn ganol y traffig) ar y ffordd gyswllt ganolog, gan ddilyn arwyddion i ganol y ddinas. Cymerwch y troad cyntaf i’r chwith ac ewch lawr at gylchfan. Cymerwch yr allanfa gyntaf ar y gylchfan hon, gan droi i’r chwith i Stryd Tyndall.
  3. Ewch ymlaen i ben draw Stryd Tyndall (sy’n troi’n Stryd Herbert), gan basio dan bont reilffordd, i gyffordd gyda goleuadau traffig: arhoswch yn lôn ganol y traffig yma, ac ewch ymlaen at Sgwâr Callaghan. Cadwch yn y lôn dde i symud ar hyd un ochr o Sgwâr Callaghan ac o gwmpas y gylchfan ar y pen arall. Ewch i’r dde ar y gylchfan hon (trydydd allanfa) i fynd yn ôl ar hyd ochr arall Sgwâr Callaghan. Cadwch ar y lôn chwith, ac yn syth cyn y goleuadau traffig, trowch i’r chwith i Stryd Hope, y stryd fach sy’n rhedeg rhwng yr adeiladau mawr ar Sgwâr Callaghan.
  4. Mae maes parcio’r swyddfa y tu ôl i gât fawr yn syth ar y chwith i Stryd Hope. Defnyddiwch yr intercom yn y gât i siarad â derbynfa’r adeilad i agor y gât a’ch cyfeirio at eich man parcio.

O’r dwyrain

  1. Gadewch yr M4 yng nghyffordd 29 (arwydd Dwyrain a De Caerdydd) a dilynwch yr A48(M) am oddeutu chwe milltir, heibio arwydd diwedd y draffordd pan mae’r ffordd yn troi yn A48. Ewch heibio dwy allanfa ar y ffordd hon: gadewch yr A48 ar y drydedd allanfa, gydag arwyddion dwyrain Caerdydd, y dociau a Bae Caerdydd. Cadwch ar y lôn chwith (wedi’i neilltuo) i fyny’r slipffordd a chadwch i’r chwith yn y gylchfan. Rydych chi ar yr A4232 nawr: dilynwch y lôn wedi’i neilltuo tua dociau Caerdydd. Dilynwch yr A4232 am oddeutu pum milltir gan basio drwy bedair cylchfan a dilyn yr arwyddion i Fae Caerdydd.
  2. Yn y pumed gylchfan, cymerwch yr ail allanfa i Ocean Way a (dilynwch arwyddion i ganol y ddinas) gan fynd syth ymlaen yn y gylchfan sy’n dilyn yn fuan wedi hynny (yr ail allanfa): parhewch ar hyd Ocean Way tan i chi gyrraedd cylchfan arall. Wrth i chi agosáu at y gylchfan hon, symudwch i’r lôn chwith wedi’i neilltuo i droi i’r chwith i East Tyndall Street: ewch syth ymlaen yn y gylchfan nesaf (ail allanfa) lle mae East Tyndall Street yn troi yn Stryd Tyndall. Parhewch ar eich taith gan ddefnyddio paragraffau 3 a 4 uchod.