Eiddo

church building

Mae’r adran eiddo yn seiliedig yn y Swyddfeydd Taleithiol yn 39 Heol y Gadeirlan, Caerdydd ac mae’n gyfrifol am brynu, gwerthu a rheoli persondai, adeiladau eglwys, neuaddau eglwys a darnau eraill o dir.

Mae hefyd yn gyfrifol am ddarparu cyngor i blwyfi ar edrych ar ôl adeiladau eglwysi a mynwentydd, yn arbennig pan fo hynny yn galw am gydymffurfiaeth gyda deddfwriaeth (megis y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd a gofynion eraill iechyd a diogelwch).

Medrir cysylltu â’r adran yn: property@churchinwales.org.uk