Aelodaeth a Chyllid

Bu’r Eglwys yng Nghymru’n casglu data o blwyfi am dros 20 mlynedd, a gall yn awr gynhyrchu ystadegau gwerthfawr ar esgobaethau, archddiaconiaethau a phlwyfi dros y cyfnod hwn.

O’r data hwn, paratoir taflen ‘Aelodaeth a Chyllid‘ i’r Corff Llywodraethol ym mis Medi bob blwyddyn.