Cyllid

Aelodaeth a Chyllid

Mae’r ystadegau ar Esgobaeth, Archddiaconiaethau a Phlwyfi o’r data a gasglwyd o blwyfi am dros 20 mlynedd.