Cyhoeddiadau

LLITHLYFR YR EGLWYS YNG NGHYMRU
BLWYDDYN C – DYDDIAU’R WYTHNOS II – 2015/2016

Mae llithlyfr y flwyddyn nesaf ar gael i’w brynu a’i archebu o’r siopau a swyddfa’r esgobaeth a nodir isod. £7.50 yr un yw’r pris o hyd * 

Siop Lyfrau Eglwysi Ynghyd
E-bostiwch eich archeb a’ch manylion anfonebu i admin@ctbooks.org.uk gan nodi a ydych am gasglu’ch archeb o’r siop neu o’r Swyddfa Gyhoeddiadau yn 39 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9XF neu a ydych chi am i ni bostio’r archeb atoch (codir tâl am bostio a phacio).

Siop Lyfrau Eglwysi Ynghyd, Plas Windsor, Caerdydd CF10 3BZ
E-bost: admin@ctbooks.org.uk Ffôn 029 2022 7736
Oriau agor Llun i Gwener 10am – 4.30pm

* Mae Siop Lyfrau Eglwysi Ynghyd yn falch o gynnig gostyngiad o 20% ar holl gyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru yn cynnwys y Llithlyfr pan fo’r cyfanswm dros £40.

 

Manna Christian Bookshop
E-bostiwch eich archeb a’ch manylion anfonebu i manna@emw.org.uk gan nodi a ydych am gasglu’ch archeb o’r siop neu a ydych am i ni bostio’r archeb atoch (codir tâl am bostio a phacio).

Manna Christian Bookshop, 17 Stryd Siarl, Wrecsam LL13 8BT
E-bost: manna@emw.org.uk Ffôn 01978 364 405
Oriau agor Llun i Sadwrn 9.30am – 5pm

 

Swyddfa Esgobaeth Bangor

Mae llithlyfrau ar gael o Swyddfa Esgobaeth Bangor hefyd, cysylltwch â Caryl Hughes ar e-bost: carylhughes@churchinwales.org.uk

 

SIOP LYFRAU AR-LEIN

Mae’n flin gen i ond nid oes gennyf ragor o wybodaeth am ddyddiad lansio’r siop lyfrau newydd ar-lein.

I archebu unrhyw gyhoeddiad gan yr Eglwys yng Nghymru cysylltwch ag un o’r Siopau Llyfrau uchod, gallwch archebu llyfrau dros y ffôn, ar e-bost neu drwy alw’n bersonol!

Cofion cynnes / Kind regards,
Ritchie

Ritchie Craven
Rheolwr Cyhoeddiadau: Yr Eglwys yng Nghymru
Publications Manager: The Church in Wales