Coleg Mihangel Sant

Ffurfiant a Datblygiad

Coleg Mihangel Sant Caerdydd yw adran hyfforddi’r Eglwys yng Nghymru.

Mae’n darparu ffurfiant at y weinidogaeth, datblygiad proffesiynol parhaus i glerigion, a chyfleoedd at astudiaethau ac ymchwil ôl-raddedig mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Caplaniaeth.

www.stmichaels.ac.uk

Cyfarfodydd a Chynadleddau

A wyddech chwi bod Coleg Mihangel Sant hefyd ar gael i eglwysi ac unigolion at gyfarfodydd, cynadleddau a llety gwely a brecwast?

www.stmichaels.ac.uk/conference