Diogelu

Darperir cefnogaeth, cyngor a chyfarwyddyd cynhwysfawr i Esgobion, Clerigion a phobl leyg mewn plwyfi ar bob mater yn ymwneud â pholisi’r Eglwys yng Nghymru ar ddiogelu plant, pobl ifainc ac oedolion bregus.

Cysylltu

Os bydd gennych unrhyw bryderon a’ch bod am siarad â rhywun ar fater diogelu, cysylltwch ag:

Elaine Cloke
Pennaeth Diogelu / Swyddog Diogelu Taleithiol
Tel: 07787244037
e-mail: elainecloke@eglwysyngnghymru.org.uk

Polisi Diogelu yr Eglwys yng Nghymru (2016)

Mewn argyfwng, cysylltwch â’r heddlu neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol.