Diogelu

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ac eisiau siarad â rhywun am fater yn ymwneud â diogelu, cysylltwch â’r:

SWYDDOGION DIOGELU’R DALAITH

De Cymru (Llandaf, Mynwy ac Abertawe ac Aberhonddu):

Fay Howe
Ffôn: 07551124219
e-bost: fayhowe@churchinwales.org.uk

 

 

 

Gogledd Cymru (Bangor, Llanelwy a Thyddewi):

Wendy Lemon
Ffôn: 07392319064
e-bost: wendylemon@churchinwales.org.uk

 

 

 

I gael gwybodaeth am hyfforddiant ar ddiogelu cysylltwch ag Athrofa Padarn Sant

Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ewch i dudalennau gwybodaeth am y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu cysylltwch â thîm gweinyddol Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yr Eglwys yng Nghymru trwy e-bostio DBSAdmin@churchinwales.org.uk.

Cofiwch gysylltu â’r Heddlu neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol mewn argyfwng.