Strwythur

Y Corff Llywodraethol

Y Corff Llywodraethol sy’n gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar Ffydd, Trefn ac Addoliad…

Esgobion

Dewch i wybod mwy am Esgobion yr Eglwys yng Nghymru.

Clerigion

Defnyddir y dudalen hon i ddangos canlyniadau chwilio am glerig arbennig.

Lleoedd

Rhennir Yr Eglwys yng Nghymru yn esgobaethau, pob un ohonynt yn cynnwys archddiaconiaethau. Mae’r…

Esbonio termau

Plwyf Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cynnwys mwy na 900 o blwyfi. Os ydych…