20 Meh

Neges Ordeinio yr Archesgob

Rhywbeth i holl bobl Duw ydy gweinidogaeth, ac nid yn unig i’r rheiny sydd yn gwisgo coleri clerigol, meddai Archesgob Cymru

Dangoswch fwy o ddatganiadau taleithiol i’r wasg