20 Meh

Neges Ordeinio yr Archesgob

Rhywbeth i holl bobl Duw ydy gweinidogaeth, ac nid yn unig i’r rheiny sydd yn gwisgo coleri clerigol, meddai Archesgob Cymru

31 Mai

Adolygiad Eglwys Gadeiriol Llandaf

Cafodd yr apêl i godi £1.5m ar gyfer organ newydd i Eglwys Gadeiriol Llandaf ei drin yn gwbl briodol, yn ôl adroddiad annibynnol.

Dangoswch fwy o ddatganiadau taleithiol i’r wasg