13 Chw

Neges Grawys yr Archesgob

John Davies, Archesgob Cymru, yn eich annog yn y ffilm fer hon i wneud rhywbeth da drosoch eich hun a thros eraill yn y Grawys.

Dangoswch fwy o ddatganiadau taleithiol i’r wasg