Datganiadau taleithiol i’r wasg

Yr Eglwys yn noddi gwobr gelfyddydol

Mae artistiaid yn cael eu gwahodd i greu gwaith yn tynnu sylw at newid hinsawdd, lloches a chymod ar gyfer gwobr yn cael ei noddi gan yr Eglwys yng Nghymru.

Mae Gwobr Gelfyddydol Coda yn cynnig grantiau o hyd at £5,000 am waith celf sy’n darlunio un, neu bob un o dair, thema, sef newid hinsawdd, Cenedl Lloches a gwaith Cymdeithas y Cymod yng Nghymru.

Gwahoddir artistiaid i gyflwyno syniadau a chostau i banel o feirniaid a fydd yn dyfarnu grantiau am gwblhau’r gwaith i’r ymgeisyddion llwyddiannus.

Mae Gwobr Coda bellach yn ei hail flwyddyn ac yn cael ei noddi gan yr Eglwys yng Nghymru fel rhan o ddathliadau Canmlwyddiant yr Eglwys yn 2020. Ymhlith yr enillwyr blaenorol mae Jane Sutcliffe am sioe theatr gorfforol, y cerddorion Cass Meurig ac Eleanor Brown a’r bardd Judith Parry.

Mae’r Wobr yn rhan o Ŵyl Coda – gŵyl Gristnogol sy’n gwahodd pobl i gysylltu â rhannu safbwyntiau newydd trwy’r celfyddydau i ysbrydoli’r naill a’r llall tuag at ffydd a gweithredu. Mae’n archwilio pynciau ysbrydol a moesegol trwy sgyrsiau, gweithdai, celf, comedi ac addoliad. Bydd yr artistiaid buddugol yn cael cyfle i ddangos cynnydd eu gwaith terfynol yn yr ŵyl sydd i ddigwydd yn Llanidloes ar Orffennaf 24-26.

Dywedodd trefnydd Gŵyl Coda, y Parchedig Stuart Elliot, “Mae’n gyffrous i ni fod yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer blwyddyn ei chanmlwyddiant wedi dewis rhoi £5,000 i ni i’n helpu i hyrwyddo, trwy’r celfyddydau, faterion pwysig y dydd – newid hinsawdd, lloches a chymod. Mae croeso i unrhyw artist gyflwyno syniadau a byddwn yn ceisio rhoi creu cyfle i gynifer ag sy’n bosibl. Fodd bynnag, pe bai yna gyfraniad eithriadol sy’n cwmpasu pob un o’r tri maes sy’n destun pryder, byddem yn ystyried rhoi gwobr fawr i un artist.

“Ein nod yw i’r gwaith celf gael ei rannu o amgylch Cymru i dynnu sylw at y materion perthnasol. Byddwn yn chwilio’n ddiwyd am letywyr unwaith y bydd y gwaith celf wedi ei gwblhau.”

Dywedodd Esgob Bangor, Andy John, fod yr Eglwys wrth ei bodd yn cefnogi Gwobr Coda. “Efallai na fu tair thema newid hinsawdd, lloches a chymod erioed mor berthnasol a phwysig nag yn y byd sydd ohoni. Yn sicr maen nhw’n bryderon allweddol gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r wobr hon yn gyfle gwych i artistiaid ein hysbrydoli ni i gyd i weithredu.”

Ychwanegodd, “Mae Coda yn fenter eithriadol o gadarnhaol a fydd yn procio, denu ac ennyn diddordeb llawer sy’n anfodlon gydag agweddau seciwlar at fywyd ac yn gwerthfawrogi cyfle i gwrdd â rhai eraill sydd fel hwythau yn angerddol ynghylch materion fel cyfiawnder a gobaith.”

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion am Wobr Coda yw 31 Ionawr . Bydd tîm o Ŵyl Coda, Cymorth Cristnogol, Cenedl Lloches a Chymdeithas y Cymod yn beirniadu’r ymgeision a dyfarnu’r grantiau.

I gael mwy o wybodaeth  cysylltwch â coda@coda.cymru