Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgobion yn galw ar arweinwyr gwleidyddol i ymrwymo i reolaeth y gyfraith

Mae Archesgob Cymru a phedwar esgob mewn swydd yr Eglwys yng Nghymru yn galw ar arweinwyr gwleidyddol y Deyrnas Unedig i ymrwymo i reolaeth y gyfraith a chydweithio i sicrhau ffyniant ein gwlad.

 

DATGANIAD

Mae Esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn dymuno cofnodi eu pryder amlwg am lesiant ein prosesau democrataidd a’r cyfansoddiad yn y Deyrnas Unedig.

Mae Cyfansoddiad anysgrifenedig Prydain yn dibynnu ar i’r Llywodraeth, y Gwrthbleidiau, y Senedd, y Llysoedd a gweision sifil weithredu i warchod uniondeb ein sefydliadau. Dylai pob un ohonynt ystyried fel mater o frys sut y gallant atal difrod i’r Cyfansoddiad hwnnw a’r ymddiriedaeth y cafodd ei adeiladu arni.

Galwn ar ein holl Aelodau Seneddol, aelodau Tŷ’r Arglwyddi, a’n holl gynrychiolwyr etholedig a gweision sifil, ac yn arbennig, Brif Weinidog y Deyrnas Unedig, fel arweinydd ein gwlad, i ymrwymo eu hunain yn gyhoeddus i reolaeth y gyfraith ac i geisio consensws ar y dulliau ar gyfer sicrhau ffyniant ein gwlad yn y dyfodol.

Archesgob Cymru, John Davies

Esgob Bangor, Andrew John

Esgob Llanelwy, Gregory Cameron

Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy

Esgob Llandaf, June Osborne