Datganiadau taleithiol i’r wasg

Yn galw organyddion eglwysi yng Nghymru

Unwaith eto, mae’r Ysgol Gerddoriaeth Eglwysig Frenhinol yng Nghymru (RSCM) yn lansio ei chynllun hyfforddi Yr Organydd Cyflawn. Mae ar gyfer organyddion gwirfoddol. Mae’r RSCM yn cynnig cyfres fer o wersi misol gan diwtoriaid achrededig, pob un yn organydd ac yn athro o brofiad. Mae’r hyfforddiant mewn grwpiau o hyd at chwe myfyriwr, gyda’r ffi wedi’i rhannu rhyngddynt.

Mae’r sesiynau hyn (sesiynau misol 6 x 60 munud, fel arfer) wedi’i hanelu at yr organydd cyffredin (tua Gradd 3 neu 4) ac maent yn canolbwyntio’n bennaf ar chwarae emynau a chaneuon yn hyderus, yn ogystal â sut i ddefnyddio stopiau’r organ. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan mewn grwpiau hefyd yn mwynhau cefnogaeth ac anogaeth eu cyd-fyfyrwyr.

Archesgob John

Dywedodd Archesgob Cymru, John Davies, a arferai fod yn organydd eglwys ei hunan, “Rydym yn ddiolchgar iawn i’r RSCM am helpu i gadw’r traddodiad hwnnw’n fyw gyda’r cwrs effeithlon hwn a gynlluniwyd i annog a meithrin ein cerddorion amatur brwd. Rwy’n hynod falch i’w gymeradwyo ac yn ei ganmol yn fawr. Gobeithiaf y bydd yn arwain at i fwy o bobl ddod yn organwyr a cherddorion eglwys, a gwn o fy mhrofiad fod hynny’n rôl wirioneddol werth chweil.”

 

 

 

 

Mae Stuart Robinson, Cydlynydd yr RSCM yng Nghymru, wedi recordio fideo byr yn esbonio’r cynllun yn fanylach

 

 

Lansiodd yr RSCM y cynllun y llynedd, gyda chwe grŵp yn gweithredu ledled Cymru, ac mae’r adborth o gyrsiau 2018 wedi bod yn galonogol iawn. Nawr yw’r amser i fynegi’ch diddordeb yn y gyfres nesaf (bydd o fis Medi ymlaen) – anfonwch e-bost at education@rscm.com neu ffoniwch 01722 424848. Bydd angen i ni wybod ble rydych yn byw, er mwyn i ni fedru awgrymu’r grŵp agosaf atoch .

Llun: Tiwtor Wyn Parry yn arwain sesiwn hyfforddi Yr Organydd Cyflawn mewn eglwys yn Abertawe.