Datganiadau taleithiol i’r wasg

Ordeinio Esgobaeth Bangor

Mewn gwasanaeth arbennig ar ddydd Sadwrn, Mehefin 29 am 11yb yng Nghadeirlan Bangor (gyda chroeso i bawb gyda llaw), fe fydd Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – yn ordeinio a thrwyddedu wyth o bobl, a fydd yn dechrau ar gyfnod newydd eu taith Gristnogol.

Mehefin 29 ydy diwrnod dathliad blynyddol yr Eglwys Gristnogol o fywyd a gweinidogaeth Sant Pedr, un o’r prif bobl yr ymddiriedwyd iddo ddatblygiad a thwf yr Eglwys gan yr Iesu wedi ei atgyfodiad a’i esgyniad.

Y pregethwr yn y gwasanaeth hwn fydd y Parch Ganon Ddr. Mandy Ford, sy’n Gyfarwyddwraig Gweinidogaeth i Eglwys Loegr.

Y Parch Susan Blagden, Tiwtor Padarn Sant yn Esgobaeth Bangor, fu’n eu cefnogi trwy eu hyfforddiant unigol.

Meddai hithau, “Mae’r broses hyfforddiant ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig, o reidrwydd, yn un rymus. Bu’n fraint i deithio ochr yn ochr â’r ymgeiswyr hyn wrth iddyn nhw, bob yn un, geisio a synhwyro eu galwad unigol gan Dduw i’r weinidogaeth gyhoeddus. Mae tystio i’w gweledigaeth a’u hegni wedi bod yn bleser.

Rydw i wrth fy modd ein bod yn parhau i ychwanegu at y niferoedd sy’n gweithredu’r weinidogaeth fel diaconiaid neilltuol, yn ogystal â’r rheini sydd ar daith at weinidogaeth arloesol fel offeiriaid.

Mae’r diolch hefyd yn ddyledus i’r rhai hynny fu’n rhan o’r broses addysgu – goruchwylwyr lleoliad, Galluogwyr Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd ac Arweinyddion Celloedd Ffurfiannol. Mae Athrofa Padarn Sant yn dathlu gyda’i hymgeiswyr ac yn eu sicrhau o’n gweddïau.”

Bydd y gwasanaeth ordeinio dan arweiniad Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – a ddywedodd, “Mae hi’n arwydd o ffyddlondeb Duw ei fod yn parhau i alw pobl i fod yn weinidogion ac arweinwyr ordeiniedig yn yr Eglwys.

“Mae ymateb i alwad Duw, a’r hyfforddiant a’r paratoad ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig sy’n dilyn, yn fraint yn ogystal â bod yn weithred aberthol. Fe fydd hi’n ddiwrnod arbennig i Siôn, Andrew, Eryl, Stephen a Nick wrth gael eu hordeinio’n Ddiaconiaid, ac hefyd i Simon a Vince sy’n cael eu hordeinio’n Offeiriaid. Fe fydden ni’n eu cadw yn ein gweddïau a’n calonnau.

“Roedd Sant Peter yn arweinydd gwrol yn ei weinidogaeth. Fe ngweddi i ydy y bydd Duw yn rhoi’r un dewrder i’r wyth person neilltuol yma wrth iddyn nhw fentro i gyhoeddi’r Efengyl fel gweinidogion ac arweinwyr ordeiniedig. Mae hi wedi bod yn fraint i’w nabod nhw fel cyd-weision i Grist.”

Dyma’r wyth a fydd yn cael eu trwyddedu neu’u hordeinio:

Diaconiaid:

  • Andrew Hughes (trosiannol*, digyflog) a fydd yn gwasanaethu curadiaeth yn Ardal Weinidogaeth Bro Cadwaladr (Gaerwen/Aberffraw)
  • Hugh Jones (neilltuol*, digyflog) a fydd yn gwasanaethu curadiaeth yn Ardal Weinidogaeth Bro Tysilio (Porthaethwy/Benllech)
  • Eryl Parry (trosiannol*, arloeswraig, cyflogedig) a fydd yn gwasanaethu curadiaeth yn Ardaloedd Weinidogaeth Bro Celynnin (Conwy) ac Ardal Genadu Aberconwy (Esgobaeth Llanelwy)
  • Siôn Rhys Evans (trosiannol*, digyflog) a fydd yn gwasanaethu curadiaeth yn Ardal Weinidogaeth Llandudno
  • Stephen James Rollins (trosiannol*, digyflog) a fydd yn gwasanaethu curadiaeth yn Ardal Weinidogaeth Bro Ystumanner (Tywyn, Meirionnydd)
  • Nick Webb (neilltuol*, digyflog) a fydd yn gwasanaethu curadiaeth yn Ardal Weinidogaeth Bro Cadwaladr (Gaerwen/Aberffraw)

(* Diacon neilltuol ydy rhywun sy’n cael galwad i’r ddiaconiaeth yn unig. Diacon trosiannol ydy rhywun sy’n cael galwad i’r offeiriadaeth ac mae ordeiniad fel diacon yn rhan o’u llwybr. Gelwir arloeswyr gan Dduw i ymateb yn greadigol i fentrau’r Ysbryd Glân gyda phobl oddi allan i’r eglwys, gan gasglu pobl o’u cwmpas wrth iddyn nhw geisio cymuned Gristnogol gyd-destunol newydd.

Offeiriaid:

  • Simon Freeman (cyflogedig) a fydd yn parhau i wasanaethu ei guradiaeth yn Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr (Betws y Coed)
  • Vince Morris (cyflogedig) a fydd yn parhau i wasanaethu ei guradiaeth yn Ardal Weinidogaeth Bro Tysilio (Porthaethwy/Benllech)

Cliciwch yma i ddarllen sylwadau gan bob un ohonyn nhw wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer eu cyfnod newydd yn y weinidogaeth Gristnogol