Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgobion yn mabwysiadu’r diffiniad o wrth-Semitiaeth

Mae Esgobion yr Eglwys yng Nghymru wedi mabwysiadu diffiniad Cynghrair Ryngwladol Cofio’r Holocost (IHRC) o wrth-Semitiaeth.

Mewn datganiad, dywedant:

“Ystyriwn fod gwrth-Semitiaeth yn wrthun ac rydym yn cydnabod fod yr Eglwys Gristnogol angen maddeuant am y ffordd y cyfrannodd yn y gorffennol at deimladau gwrth-Iddewig. Nodwn nad yw diffiniad yr IHRA ei hun yn atal beirniadaeth o Wladwriaeth Israel, ac nad yw dal Llywodraeth Israel i gyfrif yn deg yn wrth-Semitig. Wrth wneud y penderfyniad rydym yn cydnabod y berthynas ardderchog rhwng cymunedau ffydd yng Nghymru.”

Cafodd diffiniad yr IHRA ei fabwysiadu gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gan bob un o’r pedwar heddlu yng Nghymru a gan nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru.

Y diffiniad yw:
“Mae gwrth-Semitiaeth yn ddirnadaeth neilltuol o Iddewon, y gellir ei mynegi fel casineb tuag at Iddewon. Caiff amlygiadau rhethregol a chorfforol o wrth-Semitiaeth eu cyfeirio at unigolion Iddewig neu heb fod yn Iddewig a/neu eu heiddo, tuag at sefydliadau’r gymuned Iddewig a’u cyfleusterau crefyddol.”

Mae mwy o wybodaeth am yr IHRA