Datganiadau taleithiol i’r wasg

Wythnos Cymorth Cristnogol

Mae esgobion Cymru wedi ymuno â’r galwad i gefnogi mamau yn Sierra Leone yr Wythnos Cymorth Cristnogol yma (12-18 Mai 2019) ac i ddenu sylw at y realiti bod menywod yn Sierra Leone 150 gwaith mwy tebygol o farw wrth roi genedigaeth na mamau yn y DU.

Mae ymgyrch Wythnos Cymorth Cristnogol eleni yn denu sylw at ofal mamau yn Sierra Leone, sef y wlad beryclaf i fod yn feichiog. Mae deg menyw yn marw bob dydd yn Sierra Leone wrth roi genedigaeth. Mae un ym mhob nawr o blant ddim yn cyrraedd eu pumed pen-blwydd. Amcangyfrif bod 15,000 o famau wedi marw wrth roi genedigaeth ers yr argyfwng Ebola ym 2014.

Mae menywod Sierra Leone yn wynebu diffyg mynediad at ofal iechyd gan gynnwys mynediad at fydwragedd a gweithwyr iechyd. Os nad oes gan bentref glinig iechyd, mae’n bosibl i fenywod beichiog yng nghefn gwlad Sierra Leone aros wyth awr ar gyfer ambiwlans. Bydd eraill yn gorfod teithio i ysbyty ar gefn beic-modur, ond bydd y menywod tlotaf yn gorfod cerdded am oriau. Mae llawer o fenywod a babanod ddim yn goroesi’r daith, yn enwedig yn ystod y misoedd llwglyd o fis Mai hyd fis Rhagfyr tra bod bwyd yn brin.

Mae Cymorth Cristnogol yn helpu cymunedau anghysbell i ddod ynghyd i adeiladu clinigau, yn ogystal â hyfforddi nyrsys i ddarparu gofal pwysig yng nghymunedau a gwella hylendid, fel bod mamau a babanod yn fwy tebygol o wrthsefyll afiechydon. Gelli wylio hanes Tenneh Bawoh a Nyrs Judith yma.

Yr Wythnos Cymorth Cristnogol hon (12-18 Mai 2019), bydd eglwysi a chymunedau Cymru yn cydsefyll er mwyn codi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer gwaith Cymorth Cristnogol yn fyd-eang. O gasgliadau drws i ddrws, i gasgliadau stryd; o foreau coffi i Frecwastau mawr a nosweithiau cwis, bydd cymunedau Cymru yn dod ynghyd fel un yn erbyn tlodi byd-eang.

Meddai Esgob Joanna Penberthy, “Mae hwn yn apêl hynod o bwysig. Yn y DU rydym yn cymryd gofal cyn-geni a gofal meddygol yn ganiataol. Fel un oedd bron wedi colli fy mywyd yn rhoi genedigaeth, rwy’n gwybod yn iawn pa mor bwysig y mae derbyn y cymorth cywir. Trwy gefnogi gwaith Cymorth Cristnogol, gallwn wneud gwahaniaeth. Plîs cyfrannwch heddiw.”

Meddai Pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru, Mari McNeill: “Mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn ddathliad llawer o’n potensial i greu newid yn y byd, trwy haelioni, undod a gweithredu.

“Ar draws Cymru bydd llwyth o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn cymryd lle. Mae’r holl weithgareddau yn dod â phobl at ei gilydd, ac wrth gwrs hwn sydd yn ganolog i waith Cymorth Cristnogol. Mae’n ein galluogi i estyn allan mewn undod gyda phobl ar draws y bydd sydd dan afael tlodi anobeithiol.

“Sierra Leone yw’r wlad beryclaf i roi genedigaeth. Mae’n wlad sy’n dal i gael ei ail-adeiladu ar ôl rhyfel cartref a’r argyfwng Ebola. Yn ystod yr argyfwng Ebola bu farw un ym mhob deg o weithwyr iechyd y wlad, ac yn awr mae’r gwald wedi ei llethu gan ddyled.

“Mae hwn i gyd yn swnio fel sefyllfa anobeithiol, ond mae’n rhyfeddol yr hyn y gallwn gyflawni pan ein bod yn cydsefyll.”

Gallai £300 darparu gwely ar gyfer canolfan iechyd newydd. Gallai £60 prynu pecyn gwaith ar gyfer gweithwyr iechyd cymunedol, gan gynnwys beic, torsh, cot ac esgidiau glaw. Gallai £15 prynu stethosgop neu fwced o baent ar gyfer clinic cymunedol.

Mae Cymorth Cristnogol hefyd yn galw ar cefnogwyr i ymuno â’r ymgyrch i sicrhau bod dyledion Sierra Leone ar y benthyciadau y cafod i ymladd Ebola yn 2014-16 yn cael eu dileu.

Yr Wythnos Cymorth Cristnogol yma, gall unigolion a grwpiau helpu newid bywydau trwy gyfrannu arlein caweek.org, trwy ffonio 08080 006 006, neu trwy tecstio ‘GIVE’ i 70040 i roi £5*.