Datganiadau taleithiol i’r wasg

Cyfreithiau Brunei yn ‘anwaraidd’ – Archesgob

Mae Archesgob Cymru wedi collfarnu’r cyfreithiau a gyflwynwyd yn ddiweddar yn Brunei fel bod yn anwaraidd, gyda’r canlyniad fod rhai sydd mewn perthynas o’r un rhyw a’r rhai sy’n troi cefn ar Islam yn wynebu cosbau difrifol.

Dywedodd yr Archesgob, John Davies, “Mae’r cyflwyno’r cyfreithiau newydd anwaraidd hyn yn gam sy’n wrthun yn foesol. Nid yw’n rhoi unrhyw ystyriaeth i ddealltwriaeth gadarn am rywioldeb dynol a’i natur ac mae’n groes i’n hawl dynol sylfaenol i addoli’n rhydd. Gobeithiaf y bydd y gyfundrefn yn Brunei, y Swltan yn neilltuol, yn ymateb yn bersonol i’r protestiadau a gododd drwy feddwl eto.”