Datganiadau taleithiol i’r wasg

‘Yn wyneb casineb, cynnig undod’ – Christchurch

Yn dilyn yr ymosodiadau terfysgol ar fosgiau yn Christchurch, Seland Newydd, mae Grŵp Rhyngwladol yr Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi’r datganiad canlynol:

Yn un â’r holl bobl o ffydd ac ewyllys da, arswydwn wrth glywed am yr ymosodiadau ar Fosgiau yn Christchurch, Seland Newydd. Yn sgil y fath gasineb, mae’n bwysicach nag erioed i ni estyn allan mewn cyfeillgarwch ac chydgefnogaeth i’n holl gymdogion. Gweddïwn y bydd Duw yn agos at y rhai sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf ac y bydd yn rhoi dewrder calon i’r holl rai a allai fod yn ofni dangos eu ffydd.