Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgobion yn annog pobl i weddïo dros y genedl ar ddiwrnod Brexit

Mae arweinwyr eglwys yn galw ar bobl i weddïo dros y genedl ar y diwrnod mae’r Deyrnas Unedig i fod i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn ofni y galla Brexit achosi amser o “ddryswch a phryder” wrth i’r wlad ddechrau cyfnod newydd ar 29 Mawrth. Maent yn gofyn am gadw eglwysi ar agor ar gyfer gweddi breifat neu gorfforaethol neu i bobl dreulio amser yn myfyrio’n dawel.

Dywedodd Joanna Penberthy, Esgob Tyddewi: “Bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar bron bob maes o’n bywydau, ac wrth i ni agosáu at 29 Mawrth, mae llawer o bobl yn ofnus am y syniad o adael heb gytundeb wedi ei negodi, gan arwain at ganlyniadau anhysbys i bobl, busnesau a chymunedau. Mae Esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn galw am i 29 Mawrth fod yn ddiwrnod gweddïo dros ein cenedl, ar yr amser hwn o ddryswch a phryder.”

Caiff eglwysi hefyd eu cynghori i baratoi am Brexit mewn nifer o ffyrdd eraill ymarferol a bugeiliol. Mae’r rhain yn cynnwys bod yn ymwybodol o’r pwysau sy’n wynebu busnesau, gweithwyr cyflogedig a theuluoedd gyda pherthnasau dramor; rhoi help gyda’r broses gofrestru newydd i unrhyw ddinasyddion o’r Undeb Ewropeaidd yn eu cynulleidfaoedd; gwneud yn siŵr fod gan fanciau bwyd gyflenwad da o nwyddau a gwirfoddolwyr; ymestyn allan mewn cyfeillgarwch i grwpiau ffydd a lleiafrifoedd ethnig eraill ac addysgu am bwysigrwydd croeso a lletygarwch i hyrwyddo cydlyniaeth gymunedol; a gweddïo dros wleidyddion, negodwyr a gweision sifil.

Mae mwy o wybodaeth ar sut y gall eglwysi baratoi am Brexit yma

Mae CTBI (‘Churches Together in Britain and Ireland’) wedi paratoi gweddïau Brexit. Maent ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gweddi Brexit