Datganiadau taleithiol i’r wasg

Tiwtor mewn Diwinyddiaeth Ymarferol

Mae’n bleser gennym i gyhoeddi penodiad Parch. Ddr Trystan Owain Hughes yn Diwtor mewn Diwinyddiaeth Ymarferol yn Athrofa Padarn Sant.

Mi fydd rôl Trystan yn canolbwyntio’n benodol ar y rhaglenni ôl-radd sy’n parhau i ddatblygu ac yn dod gydag ef brofiad sylweddol yn y maes. Cyn ei ordeinio roedd yn Bennaeth Ysgol Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefydd yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin. Yn ogystal, mae ef wedi cyhoeddi chwech o lyfrau ar bynciau amrywiol o ‘finding hope and meaning in suffering’ i gyfrol golygedig ‘the religious history of Wales’ ac mae’n cyfrannu’n gyson i raglenni Radio Cymru, Radio Wales, Radio 2 a Radio 4. Mae Trystan yn rhugl yn y Gymraeg ac yn addysgu yn rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ei benodiad yn cynrychioli datblygiad pellach ym Mhadarn Sant a’i hymrwymiad i weithredu yn ddwyieithog a meithrin y genhedlaeth nesaf o offeiriadon ac ysgolheigion Cymraeg eu hiaith.

Dywedodd Trystan: “Rwyf wrth fy modd i fod yn ymuno â thîm mor ddeinamig ac arloesol a Phadarn Sant ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gynorthwyo â’r gwaith o ddatblygu’r rhaglen ôl-radd drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae Padarn Sant wedi bod yn symud mewn cyfeiriad cyffrous dros y blynyddoedd diwethaf ac rwy’n falch i fod yn rhan o’i dyfodol”

Mi fydd Trystan yn parhau yn Ficer yn Eglwys Crist, Parc Y Rhath, bydd yn cynorthwyo Padarn Sant i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes i realiti y weinidogaeth plwyf heddiw. Bydd yn dechrau yn y swydd ar ddiwrnod Dydd Gŵyl Dewi 2019