Datganiadau taleithiol i’r wasg

Neges Nadolig – Esgob Llanelwy

Mae’r Nadolig yn gyfnod pan fyddwn ni’n cysylltu â’n gilydd. Mae’n bosibl y byddwch chi’n clywed o’r diwedd gan eich Modryb Maud, neu y cewch chi gerdyn gan rywun o’r enw “Graham”, er nad oes dim mwy na llofnod ar y cerdyn. Mae’n gyfnod pan rydyn ni’n anfon cyfarchion at ei gilydd.

 

Mae Cristnogion yn credu bod Duw yn ceisio cysylltu â ni y Nadolig hwn. Os ydych chi’n mynd i’r Eglwys, fe wyddoch fod Iesu yn cael ei gyfarch mewn sawl ffordd: “Y Bugail Da, Gwaredwr, Mab y Dyn”. Fodd bynnag, mae un o’r teitlau hyn yn cael ei gysylltu â’r Nadolig yn arbennig, wrth i ni ddarllen yn Efengyl Ioan mai Iesu yw “Gair Duw”: yn wir, mae’n ymgorffori Duw yn anfon neges atom ni.

 

A beth yw’r neges y mae Duw yn ceisio ei throsglwyddo i ni? Gair Duw i ni, wedi ei lefaru drwy Iesu, yw bod Duw yn dymuno i ni ganfod bywyd yn ei gyflawnder. Mae eisiau hynny gymaint fel iddo fod yn barod i ddod i’r byd hwn, cael ei eni fel bod dynol, a chwilio amdanom drosto’i hun.

 

Wn i ddim pa negeseuon rydych chi’n gobeithio eu clywed y Nadolig hwn, pa un ai a ydych chi’n gobeithio y bydd un o’ch anwyliaid yn ysgrifennu atoch chi neu’n galw draw, ac a ydych chi’n chwilio am sicrwydd, cysur neu obaith. Ond mae fy ffydd yn dweud wrthyf fod Duw wedi anfon neges o gariad a gobaith atoch chi yn Iesu, a’m gweddi yw y bydd hon yn neges y bydd ei gwirionedd yn rhoi bendith newydd i chi yn ystod y cyfnod hwn.