Datganiadau taleithiol i’r wasg

Penodi Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol newydd

Mae arbenigwr mewn cyfraith eglwysig ac elusennol, a fu unwaith yn brif gantor mewn côr eglwys gadeiriol, yn ymuno â’r Eglwys yng Nghymru i arwain ei thîm cyfreithiol.

Penodwyd Matthew Chinery yn Bennaeth newydd Gwasanaethau Cyfreithiol yr Eglwys a bydd yn dechrau ar y swydd yn y Swyddfa Daleithiol yng Nghaerdydd yn y Gwanwyn. Mae’n olynu Lyn Chandler sy’n ymddeol.

Mae Matthew yn ymuno â’r Eglwys yng Nghymru ar ôl wyth mlynedd yn gweithio fel cyfreithiwr gyda Winckworth Sherwood LLP yn Llundain lle bu’n arbenigo ar gyfraith eglwysi ac elusennau. Am y pum mlynedd diwethaf mae hefyd wedi bod yn cynghori dwy esgobaeth yn Eglwys Lloegr – fel Cofrestrydd ac Ysgrifennydd Cyfreithiol i’r Esgob yn Esgobaeth Chichester ers 2013 ac i Esgobaeth St Albans ers 2015.

Cyn hynny bu Matthew yn astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen ac enillodd radd Meistr yn y Gyfraith Ganonaidd Gatholig Rufeinig ym Mhrifysgol Llundain. Mae hefyd yn awdur sy’n cyfrannu i’r gwerslyfr Ecclesiastical Law (Hill, Oxford University Press, 2018).

Wrth groesawu Matthew, dywedodd Archesgob Cymru, John Davies, “Rwy’n falch iawn o groesawu Matthew i Gymru i helpu i lywio’r Eglwys trwy ei materion cyfreithiol arbenigol a mwyfwy cymhleth. Mae wedi ennill profiad ac arbenigedd sylweddol mewn cyfraith eglwysig trwy ei astudiaeth academaidd, ei yrfa a’i swyddi esgobaethol yn Eglwys Loegr. Mae ganddo lawer o ddoniau i’w cynnig i ni ac rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda Matthew.”

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Taleithiol Simon Lloyd, “Bydd Matthew yn gaffaeliad gwirioneddol i’n tîm cyfreithiol yn y Swyddfa Daleithiol, sy’n gwasanaethu’r Eglwys yng Nghymru. Mae’n dod atom gyda dealltwriaeth hanfodol o’r gyfraith eglwysig a fydd yn ei alluogi i barhau, ac i adeiladu ymhellach, y gwaith cadarn a wnaeth y tîm dan arweiniad Lyn Chandler. Mae’n gyfnod cyffrous i’r Eglwys wrth i ni baratoi ar gyfer ein canmlwyddiant yn 2020 ac edrychwn ymlaen at gael Matthew yn rhan o’r tîm.”

Dywedodd Matthew, a fu’n brif gantor gyda chôr bechgyn Cadeirlan Chichester, “Rwyf wrth fy modd cael ymuno â’r Eglwys yng Nghymru ar adeg mor gyffrous. Roedd y cyfle i wasanaethu’r Eglwys yn y swydd allweddol hon yn y tîm taleithiol, ynghyd â symud i dde Cymru (ble mae gennym gysylltiadau teuluol cryf) yn golygu fod y swydd yma’n apelio’n aruthrol ataf. Rwy’n edrych ymlaen at ddechrau ar fy ngwaith yn y Gwanwyn, a chwarae fy rhan mewn sicrhau fod y gyfraith yn cael ei defnyddio fel offeryn i hyrwyddo cenhadaeth yr Eglwys ar hyd a lled y Dalaith.”

Dywedodd Esgob Chichester, Martin Warner, “Mae Matthew Chinery wedi bod yn Gofrestrydd neilltuol. Mae ei wybodaeth eithriadol o gyfraith eglwysig wedi cael ei roi ar waith gyda sgil a doethineb ar gyfer anghenion a chenhadaeth yr esgobaeth a’i bywyd fel rhan o’r Eglwys yn ehangach. Ac fe wnaeth hyn gyda gwyleidd-dra, hiwmor a chynildeb. Mae’n ymadael gyda’n diolchgarwch, ein gweddïau a’n dymuniadau gorau.”

Mae Matthew yn briod â Rachel, archeolegydd clasurol yn arbenigo yn yr hen Iran, sy’n hanner Cymraes.