Datganiadau taleithiol i’r wasg

FFydd mewn Efengylu – ffilm

Gellir gweld enghreifftiau o sut mae eglwysi ledled Cymru yn ymestyn allan a mynd â’r neges Gristnogol i’r rhai o’u cwmpas mewn ffilm a lansiwyd mewn cyfarfod o Gorff Llywodraethol yr Eglwys yr wythnos hon.

Mae’r ffilm, Ffydd mewn Efengyliaeth, yn rhoi sylw i chwe phrosiect, un o bob un o esgobaethau’r Eglwys:

  • Y Lolfa– clwb cinio yn ysgol uwchradd Cefn Saeson, Castell Nedd;
  • Noddfa – gweinidogaeth arloesol ar ystadau tai ac i’r gymuned amaethyddol yn ardal Llanidloes;
  • Caffi Atgofion – digwyddiadau i bobl gyda dementia yn y Drenewydd;
  • Pypedwaith – adloniant gyda neges Gristnogol i blant yn Llanbedr Pont Steffan a’r cyffiniau;
  • Bwyd gyda Ffrindiau – prydau bwyd a digwyddiadau yng Ngorseinon;
  • Eglwys Gynhwysol – hyrwyddo eglwys agored a chroesawgar yn Nhredelerch, Caerdydd

Lansiwyd y ffilm gan Andy John, Esgob Bangor.  Mae’n dweud, “Rydym eisiau dangos y gwaith y gwaith rhyfeddol y mae eglwysi ledled y wlad yn ei wneud i fynd â neges Crist am gariad allan i’r cymunedau o’u hamgylch. Nid yw’r rhain yn straeon y byddwn yn clywed amdanynt ar y newyddion na chwaith yn cael eu hadlewyrchu yn ein hystadegau aelodaeth. Ond maen  nhw’n  siarad yn bwerus am bobl fywiog a brwd, wedi eu hysbrydoli gan gariad Duw, ac agwedd ‘fe allwn ni’, sy’n gwneud gwahaniaeth ac yn newid bywydau.”