Datganiadau taleithiol i’r wasg

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Eglwysi Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, Awst 2018.

Tocynnau i’r Oedfa, ddydd Sul yr 5ed o Awst an 9 y.b. ar gael o wefan Cytûn:

 Archebwch eich tocynnau CYN DDYDD SADWRN, 30 Mehefin 2018.

Bydd tocynnau ar gyfer mynychu’r oedfa i’w cael am ddim drwy gysylltu â Cytûn. Mi allwch archebu’r tocynnau drwy ddilyn y linc i’r ffurflen gais, sydd i’w gael ar brif dudalen gwefan Cytûn: www.cytun.cymru

Os na allwch gyflwyno eich cais am docynnau ar wefan Cytûn, gallwch ffonio 02920 464 204 a mi wnawn lenwi y ffurflen ar eich rhan.

Mae’n hanfodol bod unrhyw un sy’n dymuno archebu tocynnau am ddim ar gyfer yr Oedfa yn gwneud yn siŵr bod eu ffurflen gais wedi cyrraedd Cytûn cyn Mehefin y 30ain, 2018.

Eleni eto bydd Cytûn yn cydlynu Pabell Eglwysi Cymru ar ran Eglwysi Ynghyd yng Nghymru. Rydym yn ymestyn gwahoddiad i chi, fel arfer, i ddod i’r babell i ymuno yn ein haddoliad am 11 y.b. bob dydd, i wrando ar gerddoriaeth, trafodaethau a chyflwyniadau ac i glywed mwy am waith yr eglwysi. Bydd rhai o’r trafodaethau a chyflwyniadau yn digwydd yn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH tafliad carreg o’r maes. Mi fydd rhaglen lawn ar gael ar ein gwefan ac yn y babell ar y maes (rhif 141-142).

  • Ni fydd posib archebu tocynnau wedi’r dyddiad hwn.
  • Mae nifer cyfunedig o docynnau ac felly byddant yn cael eu dyrannu yn ôl y cyntaf i’r felin.
  • Ni fydd tocyn diwrnod/wythnos yr Eisteddfod yn gwarantu mynediad i’r Oedfa, mi fydd yn rhaid cael tocyn arbennig.
  • Bydd y tocynnau yn cael eu dosbarthu o swyddfa’r Eisteddfod, nid o swyddfa Cytûn.

Mawr iawn yw ein diolch yma yn Cytûn i eglwysi ardal yr Eisteddfod, eleni eto, am eu brwdfrydedd, eu cydweithrediad yn y trefniadau i gyd.