Datganiadau taleithiol i’r wasg

Cronfa Efengylu

Dychmygwch eglwys sy’n wahanol, meddai Esgob Bangor, ar lansiad cronfa efengylu newydd gwerth £10m ar Sul y Pentecost.