Datganiadau taleithiol i’r wasg

Cenhedloedd, Undebau ac ymadawiadau: Barn Gristnogol

Bu’r Athro Nigel Biggar yn destun penawdau byd-eang cyn y Nadolig yn dilyn protestiadau o fewn Prifysgol Rhydychen am y prosiect Moeseg ac Ymerodraeth y mae’n rhan ohono, sy’n ymgais i edrych ar amwyseddau moesegol yr ymerodraeth Brydeinig. Mae hefyd wedi ysgrifennu’n feirniadol am rai dadleuon Cristnogol yn erbyn Brexit. Nos Fawrth nesaf, mae’r Athro Biggar yn siarad yn Siambr Hywel (hen gartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru) am y pwnc, Cenhedloedd, Undebau ac ymadawiadau: Barn Gristnogol. Bydd y ddarlith yn trafod rhan Cristnogaeth mewn hunaniaethau Ewropeaidd, sofraniaeth genedlaethol, teyrngarwch cenedlaethol neu ryng-genedlaethol, moeseg ymadael ag undeb gwleidyddol, bendithion y Deyrnas Unedig ac anfantesision a manteision Brexit, gan gynnwys ei effaith ar ddiwylliant Cristnogol y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd.

Bydd hwn yn gyfle prin i glywed a herio’r Athro Biggar yng Nghymru. Nigel Biggar yw Athro Brenhinol Diwinyddiaeth Foesol a Bugeiliol a Chyfarwyddwr Canolfan McDonald am Ddiwinyddiaeth, Moeseg a’r Bywyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Rhydychen. Fe’I cyflwynir gan y Gwir Barchedig June Osborne, esgob benywaidd gyntaf Llandaf ers llynedd. Trefnir y cyfarfod gan Gorwel, y sefydliad Cymreig ar gyfer syniadau newydd, ac fe gyd-noddir y noson gan Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru).

Dywedodd y Parch Gethin Rhys, sywddog polisi am Cytûn, “Mae Cytûn yn awyddus i hybu trafodaeth wybodus o amrywiol safbwyntiau Cristnogol. Mae darlith yr Athro Biggar yn rhoi cyfle gwych i ni glywed agweddau Cristnogol pwysig ar y berthynas gymhleth rhwng Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop, yr Ymerodraeth a’r byd, ac ymateb iddynt – ac efallai eu herio – o’n safbwynt ni yma yng Nghymru.”

Mae croeso i bawb, ond mae trefniadau diogelwch y Senedd yn golygu bod angen bwcio ymlaen llaw trwy: http://www.gorwel.co/wordpress/?p=3223