Datganiadau taleithiol i’r wasg

Dechrau canu, dechrau newydd – cyfres yn dychwelyd ar ei newydd wedd

Mae cyfres deledu o fawl cerddorol a gafodd ei darlledu yn gyntaf yn 1961 ac a ysbrydolodd y gyfres Saesneg Songs of Praise ar y BBC yn dychwelyd y penwythnos yma ar ei newydd wedd.

Mae’r gyfres Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dechrau ddydd Sul, 4 Chwefror, 7.00pm  ar S4C, gyda thîm newydd o gyflwynwyr sy’n cynnwys dyfarnwr rygbi enwoca’r byd, Nigel Owens, a’r newyddiadurwr a darlledwr Huw Edwards.

Mae’r tîm cyflwyno hefyd yn cynnwys yr actor a’r canwr Ryland Teifi a’r cyflwynwyr teledu a radio Lisa Gwlwm a Nia Roberts.

Ffilmiwyd y rhifyn cyntaf erioed yng Nghapel y Drindod, Sgeti, Abertawe gyda’r Parch Morgan Mainwaring yn arwain y gwasanaeth.

A hithau’n un o raglenni mwyaf hirhoedlog, roedd ar y BBC am 21 mlynedd ac yna, ers Tachwedd 1982 ar S4C.

Roedd yn llwyddiant mor ysgubol, fe ysbrydolodd y BBC i gomisiynu fersiwn Saesneg: Songs of Praise, a ddechreuodd ddarlledu’n ddiweddarach yr un flwyddyn.

Bydd wynebau newydd a chyfarwydd yn dod ynghyd i gyflwyno Dechrau Canu Dechrau Canmol ar ei newydd wedd nos Sul, 4 Chwefror ar S4C.

Bydd thema rygbi i’r rhaglen gyntaf gydag Owain Arwel Hughes yn arwain y canu cynulleidfaol o Eglwys Dewi Sant, Castell-nedd.

Yn ystod y rhaglen, byddwn yn dysgu mwy am gysylltiad Undeb Rygbi Cymru â Chastell-nedd a bydd merched y diweddar Ray Gravell, Manon a Gwenan, yn trafod Project 13, sy’n helpu pobl ifanc sy’n delio â galar.  Y cyn chwaraewr rhyngwladol Emyr Lewis fydd yn trafod y broses o ddarganfod ei ffydd a chawn berfformiadau gan Gôr Meibion Clwb Rygbi Treforys a Chôr Ysgol Gymraeg Castell-nedd.

“Mae ffydd yn chwarae rhan bwysig yn fy mywyd i.  Er nad ydw i bellach yn mynd i’r capel, mae gweddïo ar fy mhen fy hun yn fy helpu i gadw’r ffydd,” meddai’r cyflwynydd a’r dyfarnwr rygbi, Nigel Owens, sydd wedi dweud yn y gorffennol mai’r emyn ‘Mor Fawr Wyt Ti’ yw’r gân olaf mae’n gwrando arni cyn camu ar y cae. Cawn glywed trefniant newydd o’r emyn hwn yn ystod y rhaglen gyntaf.

“I fi, mae emynau yn gallu bod mor bwerus ac mae geiriau a thôn ‘Mor Fawr Wyt Ti’ mor arbennig. Bydda i’n gwrando ar yr emyn yn aml cyn dyfarnu gêm ac mae’n gwneud i mi ymlacio a chanolbwyntio gymaint yn well.”

Dechrau Canu Dechrau Canmol,  Nos Sul 4 Chwefror 7.00, S4C