Datganiadau taleithiol i’r wasg

Archesgob i bregethu mewn gwasanaeth cenedlaethol Dydd Gŵyl Dewi

***Yn anffodus mae gwasanaeth heddiw wedi’i glansl oherwydd yr eira***

Bydd Archesgob Cymru yn galw ar arweinwyr dinesig o bob rhan o Gymru yfory (1 Mawrth) i ddilyn esiampl Dewi Sant a chreu cymunedau lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.

Bydd yr Archesgob John Davies yn rhoi’r anerchiad yng Ngwasanaeth Dinesig Dydd Gŵyl Dewi Cenedlaethol Cymru yng nghanol Caerdydd yn eglwys plwyf y ddinas, Sant Ioan Fedyddiwr.

Trefnir y digwyddiad blynyddol gan Arglwydd Faer Caerdydd ac mae’n agored i bawb.

Dywedodd yr Archesgob John, “Creodd Dewi Sant gymunedau lle’r oedd pobl yn gweithio, gyda pha bynnag adnoddau oedd ganddynt, i greu cysylltiadau ymddiriedus, cefnogol a chadarn lle teimlai pawb yn ddiogel a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi. Roedd yn golygu llawer o waith caled a hunan-ddisgyblaeth ond credaf fod ei fodel ef yn un y byddai’n dda i ni ei efelychu yn ein cymunedau ein hunain heddiw lle mae rhai’n teimlo nad ydynt yn cyfrif, yn fregus ac yn ansicr.”

Arweinir y gwasanaeth gan yr Offeiriad yng Ngofal Sant Ioan, y Canon Sarah Rowland Jones. Bydd plant o Ysgol Gynradd Greenway ac Ysgol Gynradd Tredelerch yn perfformio caneuon Cymraeg a bydd Symphonic Brass yn chwarae thema Gymreig.

Hefyd yn cymryd rhan fydd: Morfudd Meredith, Arglwydd Raglaw De Morgannwg; Huw Jones, o Eglwysi Cymraeg Caerdydd; Marie Brousseau-Navarro, is-lywyddy Gymdeithas Gonsylaidd yng Nghymru; Lefftenant Cyrnol Ged Murphy, prif swyddog y 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol; Archesgob Cymru, George Stack; cynrychiolwyr o Elusen yr Arglwydd Faer – Buglife Cymru – a Sgowtiaid yr Arglwydd Faer; a Chôr Plwyf y Rhath.

*Bydd y gwasanaeth yn Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr yn cychwyn am 10.45am