Datganiadau taleithiol i’r wasg

Am y tro cyntaf : Encil Cydenwadol 2018

Mae Grŵp Iaith Daleithiol yr Eglwys yng Nghymru a mudiad Cytûn yn cynnig encil yn y Gymraeg yn Nant Gwrtheyrn yr haf hwn. Mae Canon Robert Townsend yn esbonio yma