Datganiadau taleithiol i’r wasg

Sioe’n dangos ffydd mewn bywyd teulu

Byd cyffrous bod yn ddisgybl ifanc yw pwnc drama newydd fydd yn teithio o amgylch eglwysi yng Nghymru fis nesaf.

Mae Athrofa Padarn Sant yn cydweithio gyda Cwmni Theatr Riding Lights i gyflwyno taith theatr yn edrych ar rôl bywyd cartref mewn trosglwyddo ffydd o un genhedlaeth i un arall. Mae drama Where Adventure Begins yn canolbwyntio ar ddau deulu a thri chymeriad sy’n ailfyw profiadau eu plentyndod a’u harddegau o ffydd Gristnogol adref ac yn yr eglwys. Mae’n symud yn gyflym, yn ddoniol ac yn ddifyr, meddai’r Parch Dr Mark Griffiths, tiwtor yn Athrofa Padarn Sant (adran hyfforddiant yr Eglwys yng Nghymru) – ond mae ganddo neges ddifrifol.

“Dengys ystadegau mai dim ond tua thraean o Gristnogion sy’n credu ei bod yn bwysig iawn i drosglwyddo eu ffydd i’w plant yn y cartref. Mae hynny’n rhannol oherwydd bod llawer heb eu magu mewn amgylchedd lle’r oedd ffydd yn bwysig felly nid ydynt yn gwybod sut i’w drosglwyddo i’w plant. Beth bynnag y rheswm, mae angen i ni fynd i’r afael â hyn felly mae’r ddrama hon yn dangos yn glir pam fod ffydd yn y cartref mor bwysig. Caiff hefyd ei gefnogi gydag amrywiaeth o adnoddau a ysgrifennwyd yn benodol i helpu rhieni a gofalwyr i drosglwyddo eu ffydd.”

Cynhelir y perfformiad mewn saith lleoliad ledled Cymru o 5-11 Chwefror ac mae croeso i bawb, yn arbennig rieni, arweinwyr eglwysig a phlant/ieuenctid/gweithwyr teulu.

5 Chwefror 2018                     Eglwys St Paul, Casnewydd

6 Chwefror 2018                                 Eglwys Santes Fair, Caer

7 Chwefror 2018                     Eglwys San Pedr, Caerfyrddin

8 Chwefror 2018                     Eglwys Santes Fair, Abertawe

9 Chwefror 2018                                 Canolfan Nefyn, Nefyn

10 Chwefror 2018                   Eglwys St Denys, Caerdydd

11 Chwefror 2018                   Eglwys Santes Catherine, Pontypridd

Mae’r tocynnau yn £10 yr un ac ar gael o http://www.stpadarns.ac.uk/?page_id=506.