Datganiadau taleithiol i’r wasg

Bywyd newydd i Ganolfan y Mount

Mae canolfan gymunedol newydd ar un o stadau tai mwyaf Aberdaugleddau wedi cael bywyd newydd, diolch i gynllun gan yr eglwys leol.

 Cafodd Canolfan Deulu y Berllan ar Stad Mount ei chau fwy na chwe blynedd yn ôl. Ond cafodd y Tad Harri Williams, Ficer Aberdaugleddau, i ysgogi i weithredu yn dilyn sgwrs gyda phreswylydd lleol ddeunaw mis yn ôl.

Sefydlwyd grŵp newydd, Cyfeillion y Mount, a chafodd y cyfleuster newydd – a ail-enwyd yn Ganolfan Gymunedol y Mount – ei hagor yn swyddogol i’r cyhoedd ddydd Sadwrn (20 Ionawr) gan y Cyng Paul Harries, cadeirydd Cyngor Sir Benfro.

Gan weithio gyda’r sefydliad dielw i ieuenctid Young Life International, gallodd y Tad Harri brynu’r les gan y cyngor a chafodd yr allweddi ychydig cyn y Nadolig.

Bydd wythnos o weithgareddau, yn cynnwys clwb coffi, gweithgareddau plant, bingo teuluol a grŵp dynion, yn dilyn. Gofynnir i bobl leol hefyd gynnig eu syniadau eu hunain am ddefnyddio’r ganolfan.

“Y gobaith yw y gallwn roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, i stad sydd yn sylfaenol wedi colli ei holl galon,” meddai’r Tad Harri.

“Ein bwriad yw cynyddu’r defnydd o’r ganolfan yn raddol gan wahanol grwpiau”.

Mae Tîm Plismona Aberdaugleddau yn gobeithio cynnal canolfan galw-heibio reolaidd, a bydd Young Life International a Plant Dewi  yn cyflwyno sesiynau ar gyfer pobl ifanc a rhieni. Dywedodd y Tad Harri ei bod hefyd yn hanfodol fod yr eglwys yn rhoi mwy o help i bobl leol.

“O fy safbwynt i fel ficer, nid yw’r eglwys wedi gwneud digon ers amser maith ar gyfer pobl ar y stad yma, ac mae hynny’n gywilyddus,” meddai.

“Mae hyn yn ymgais i unioni hynny.”