Datganiadau taleithiol i’r wasg

Yn galw organyddion eglwysi

Er fy mod yn organydd eglwys fy hun, gwn y gall chwarae organ ar y Sul fod yn waith unigol, a chydag anhwylderau dynol, weithiau’n her i gyflawni! Os ydych chi’n organydd eglwys neu gapel, (neu yn bianydd yn gwneud eich gorau i ddelio â’r organ – ac mae llawer ohonoch chi!) ac yn teimlo fod angen rhywfaint o gefnogaeth neu hyfforddiant, neu hyd yn oed ychydig mwy o hyder, mae yna gynllun newydd gyda’r Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth yr Eglwys yng
Nghymru (Royal School of Church Music – RSCM) ar eich cyfer.

Mae’r RSCM yn dechrau cyrsiau o wersi organ i’w rhoi gan diwtoriaid cymwysedig gydag ymagwedd gyfeillgar – organyddion cymwys eu hunain. Gyda’r teitl The Complete Church Organist / Yr Organydd Gyflawn, mae’r cynllun yn cynnig cymorth ymarferol a hyfforddiant mewn cyfres o wersi drwy’r flwyddyn. Gall hyfforddiant fod mewn dosbarth hyd at chwech myfyrwyr gyda rhaniad y gost yn unol â hynny.

Mae hyn yn gyfle, felly, i rhoi rhywfaint o hwb i organyddion! Ar wahân i adfywio sgiliau, bydd y sawl sydd yn cymryd rhan yn cael anogaeth a chymorth hefyd oddi wrth ei gilydd. Anelu’r y gwersi tuag at chwaraewyr cymedrol a byddant yn canolbwyntio’n bennaf ar y sgiliau technegol er mwyn chwarae emynau mewn gwasanaethau yn ogystal â sut i ddelio â’r stopiau a, lle bo’n berthnasol, pedalau.

Nawr yw’r amser i fyfyrwyr â diddordeb i gofrestru eu diddordeb. Gellir gwneud hyn ar ein gwefan www.rscm.com/mentergerdd lle mae mwy o wybodaeth. Bydd ymholiadau hefyd yn cael eu derbyn drwy ffonio 01722 424848 / ebost: education@rscm.com