Datganiadau taleithiol i’r wasg

Pryder am bobl ifanc sy’n rhedeg i ffwrdd

Mae pobl ifanc sy’n rhedeg i ffwrdd o’u cartrefi neu ofal yn ffocws adnodd newydd ar gyfer grwpiau eglwysig.

Aeth tua 4,500 o blant ar goll yng Nghymru yn ystod 2015/16. Unwaith yn unig y bydd rhai’n mynd ar goll tra bydd eraill yn rhedeg i ffwrdd nifer o weithiau.

Mae Bwlch yn y Wybodaeth – Pryder Duw am bobl ifanc sydd wedi rhedeg i ffwrdd yn ymchwilio pam y dylem fod yn bryderus am bobl ifanc sydd mewn risg o fynd ar goll a sut y gallwn eu cefnogi. Mae’n gyhoeddiad ar y cyd rhwng yr Eglwys yng Nghymru a Chymdeithas y Plant ac mae’n cyd-fynd ag adroddiad gan yr elusen Bwlch yn y Wybodaeth  a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf.

Mae’r adnodd yn cynnwys sylwebaeth ar yr achos diwinyddol dros helpu plant sy’n mynd ar goll, yn ogystal â gweddïau, ac awgrymiadau am gamau gweithredu a gynigir i blant yng Nghymru sy’n mynd ar goll neu sydd mewn risg o fynd ar goll.

Mae’n canolbwyntio ar stori Feiblaidd dau o bobl ifanc yn eu harddegau, Mary a Hagar a redodd i ffwrdd. “Mae edrych ar yr enghreifftiau hyn a deall sut y gallai’r straeon hyn fod yn berthnasol heddiw yn dangos fod pobl ifanc fregus angen cael eu cefnogi a’u diogelu fel y gallant ffynnu,” meddai’r Canon Carol Wardman, Cynghorydd yr Esgobion ar yr Eglwys a Chymdeithas, cydawdur yr adroddiad.

Gellid defnyddio’r deunydd fel sail ar gyfer pregeth, neu fel myfyrdod ar gyfer grwpiau bach.

Gellir lawrlwytho’r adnodd dwyieithog yma

Bwlch yn y Wybodaeth – Pryder Duw am bobl ifanc sydd wedi rhedeg i ffwrdd