Datganiadau taleithiol i’r wasg

Gwahodd gweinidogion trwyddedig i ‘ddyddiau gwrando’

O glerigwyr i weithwyr ieuenctid – gwahoddir pob gweinidog trwyddedig i rannu’r hyn sy’n gwneud iddynt ffynnu a’r hyn sy’n achosi anhawster iddynt mewn cyfres o ‘ddyddiau gwrando’ a gynhelir ledled Cymru.

Trefnir y gyfres o 24 diwrnod mewn 12 gwahanol leoliad gan Sefydliad Padarn Sant, braich hyfforddiant yr Eglwys yng Nghymru, er mwyn canfod y ffordd orau y gall ddarparu a sicrhau adnoddau i’r rhai sydd yn y weinidogaeth heddiw.

Mae’r gwahoddiad ar gyfer pob darllenydd, gweinidog, arloeswr, efengylwyr a gweithiwr plant/ieuenctid trwyddedig, yn ogystal â’r holl glerigwyr trwyddedig. Fe’u cynhelir mewn mannau tawel i roi cyfle i’r rhai sy’n mynychu i gael saib, gwrando ar Dduw, eu profiadau eu hunain ac ar ei gilydd.

Dywedodd Jenny Sissons, sy’n rhan o Dîm Datblygiad Gweinidogol Parhaus Padarn Sant: “Gyda phatrymau newydd o hyfforddiant a ffurfiad a’r newid cyflym yn nhirlun yr Eglwys yng Nghymru, cafodd y tîm Datblygu Gweinidogol Parhaus y dasg o ddatblygu strategaeth fydd yn ‘galluogi pob gweinidog trwyddedig yng Nghymru i ffynnu’. I ganfod pa olwg sydd ar ffyniant, rydym yn dechrau ar broses o rannu gwrando a gwahodd pob gweinidog i gymryd rhan – ac felly dyma gynnal y dyddiau hyn!

“Mae’r prosiect yn lle i fod yn agored, onest a dewr gyda’n gilydd wrth rannu pwy ydym a’r hyn rydym ei angen. Drwy siarad am y cwestiwn o sut ydym yn ffynnu a rhannu ein teithiau gydag onestrwydd gallwn ddechrau adeiladu darlun cliriach o ble mae angen cefnogaeth.”

https://vimeo.com/237884916

 

Y DYDDIAD CAU I SICRHAU LLE YW 10 RHAGFYR.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys dyddiadau a lleoliadau 

I archebu eich lle, anfonwch e-bost at CMDadmin@stpadarns.ac.uk