Datganiadau taleithiol i’r wasg

Gorseddiad Archesgob Cymru

Caiff Archesgob newydd Cymru ei orseddu fis nesaf.

Etholwyd John Davies, Esgob Abertawe ac Aberhonddu, yn 13eg Archesgob Cymru ym mis Medi a chynhelir ei orseddiad mewn gwasanaeth cenedlaethol yng Nghadeirlan Aberhonddu ar 2 Rhagfyr.

Caiff yr Archesgob John ei arwain i’r Gadeirlan gan orymdaith hir fydd yn cynnwys clerigwyr, esgobion gwadd, swyddogion cyfreithiol esgobaethol, gwesteion eciwmenaidd a rhyng-grefyddol a chynrychiolwyr sefydliadau academaidd.

Yn ystod y gwasanaeth caiff yr Archesgob John ei osod yn y gadair Archesgobol (neu orsedd) gan Esgob Bangor, yr Uwch Esgob, fydd wedyn yn ei gyflwyno i’r gynulleidfa. Mae’r gadair Archesgobol yn gopi pren o Gadair Awstin Sant yng Nghadeirlan Caergaint ac roedd yn rhodd gan Archesgob Caergaint yn 1920 pan, adeg ei dadsefydlu, daeth yr Eglwys yng Nghymru yn Dalaith ar wahân o’r Cymun Anglicanaidd. Bydd y gadair yn aros yng Nghadeirlan Aberhonddu drwy gydol cyfnod yr Archesgob John yn swydd yr Archesgob.

Caiff y gwasanaeth gorseddu, sy’n cychwyn am 2pm, ei arwain gan Ddeon Aberhonddu, Dr Paul Shackerley. Yr Archesgob John fydd yn rhoi’r anerchiad. Disgwylir y bydd mwy na 600 o bobl yn bresennol, yn cynrychioli croestoriad o bobl, ar draws yr eglwysi a’r gymdeithas ehangach yng Nghymru.

 

Gwahoddir pawb sy’n mynychu i gael lluniaeth ar ôl y gwasanaeth mewn pabell ar dir y Gadeirlan.

Mwy o wybodaeth am etholiad yr Archesgob 

Brecon Cathedral