Datganiadau taleithiol i’r wasg

Archesgob yn bwrw golwg yn ôl ar gyfarfod Archesgobion 2017

“Roedd yn un o’r cyfarfodydd mwyaf teimladwy, un o’r pwysicaf ac un o’r cyfarfodydd gorau o unrhyw fath i mi gael y fraint a’r cyfle i’w mynychu drwy gydol fy ngweinidogaeth ordeiniedig.”

Mewn ffilm newydd mae John Davies, Archesgob Cymru, yn bwrw golwg yn ôl ar gyfarfod diweddar Archesgobion y Cymun Anglicanaidd yng Nghaergaint.

Dywedodd fod y trafodaethau yn canolbwyntio ar yr heriau sy’n wynebu eglwysi ar draws ein Cymun, yn arbennig felly ansicrwydd bwyd, erledigaeth Cristnogol, yr argyfwng ffoaduriad ac effaith newid yn yr hinsawdd. Yn hytrach na’r anghydweld a ddisgwylid am briodas yr un rhyw, dywedodd yr Archesgob John fod yr “ymdeimlad o deulu o bob rhan o’r byd, yn gwneud ei orau glas i dystio Teyrnas Dduw yn ddiriaethol a theimladwy iawn.”

Gan bwysleisio hyn, ychwanegodd yr Archesgob i’r trafodaethau hynny am berthnasoedd un-rhyw a gynhaliwyd, gael eu cynnal heb ddrwgdeimlad, mewn awyrgylch onest a pharchus, gyda’r rhai a anghytunai gydag eraill yn gwrando mewn modd didwyll a chyfeillgar.

Ychwanegodd, “Cafodd y cyfarfod ei wreiddio yn y cylch dyddiol o addoli yng Nghadeirlan Caergaint ac fe wnaeth hynny helpu pobl i ddeall eu bod yn rhan o deulu mewn treftadaeth gyfoethog a fedrai eistedd o amgylch bwrdd mewn cyfeillach gariadus, hyd yn oed yn cael sgyrsiau anodd, ac mae hynny’n rhywbeth yr af ag ef ymaith gyda mi a’i gadw yn fy nghof am amser maith iawn.”

Cynhaliwyd y Cyfarfod Archesgobion 2017 ym mis Hydref. Mwy o wybodaeth