Datganiadau taleithiol i’r wasg

Deon newydd Tyddewi

Deon newydd Cadeirlan Tyddewi fydd y Parch Ganon Dr Sarah Rowland Jones LVO OBE

Mae’r Canon Sarah ar hyn o bryd yn Offeiriad-yng-ngofal Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr yng nghanol dinas Caerdydd a bydd yn dechrau ar ei swydd newydd yng Ngwanwyn 2018.

Hi yw’r fenyw gyntaf i gael ei phenodi i’r swydd.

‘Mae Tyddewi bob amser wedi bod yn arbennig iawn i fi’, meddai’r Canon Sarah, sydd â gwreiddiau teuluol yn yr Esgobaeth, yn cynnwys bod yn berthynas i Daniel Rowland Llangeitho.

“Mae’r Gadeirlan a’r ardal o amgylch yn cyfleu mor gryf yr ymdeimlad o fod yn dir sanctaidd. Bu’n lle cysegredig i gynifer o bobl, dros gynifer o ganrifoedd, i ymdeimlo presenoldeb Duw byw sydd tu hwnt i amser a gofod, ac eto sy’n agos iawn at bob un ohonom gyda’r cynnig o gariad achubol.

“Bydd yn fraint enfawr i ymuno â chymuned y rhai sydd heddiw yn gyfrifol am rannu newyddion da Iesu Grist gyda phererinion ac ymwelwyr o bell ac agos. Wrth i fi baratoi i symud, fy ngweddi neilltuol yw y byddaf drwy ras Duw yn tyfu i fod yn “ffyddlon yn y pethau bychain” fel y dysgodd Dewi Sant.’

Dywedodd y Gwir Barchedig Joanna Penberthy, Esgob Tyddewi: “Rwy’n hynod falch y daw’r Canon Dr Sarah Rowland Jones yn Ddeon Cadeirlan Tyddewi.

“Mae Sarah yn offeiriad gweddigar, creadigol a phrofiadol iawn. Rwy’n sicr y bydd y Gadeirlan, dan arweinyddiaeth Sarah, yn adeiladu ar waith ei rhagflaenwyr, gan ddatblygu ei galwedigaeth i droi ymwelwyr yn bererinion a bod yn Fam Eglwys ein Hesgobaeth.

“Fel uwch offeiriad yr Esgobaeth, bydd hefyd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at ein bywyd cyffredin ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ei sefydlu yn y swydd.”

Bywgraffiad