Datganiadau taleithiol i’r wasg

Cyfnod newydd i hyfforddiant yn Llandaf

Julie Davies, cyn swyddog Hyfforddiant Lleyg Esgobaeth Llandaf, yw Tiwtor newydd Padarn Sant yn Llandaf.

Ymunodd Julie, sy’n briod â’r Tad Martyn Davies, Deon Ardal Bro Morgannwg, â’r esgobaeth fel Swyddog Hyfforddiant Lleyg ym mis Gorffennaf 2015 a newidiodd swyddi yn gynharach eleni.

Yn ei swydd newydd mae’n gyfrifol am hyfforddiant ar gyfer y weinidogaeth a disgyblaeth ar gyfer pobl ordeiniedig a lleygwyr o fewn yr esgobaeth.

“Rwy’n falch iawn i gael fy mhenodi i’r swydd hon. Teimlais ers amser maith i mi gael galwad i swydd o fewn yr Eglwys yng Nghymru sy’n fy ngalluogi i weithio gyda lleygwyr a hefyd bobl ordeiniedig i ddatblygu disgyblaeth a gweinidogaeth,” meddai Julie.

Yn gyn nyrs ac athrawes, arferai Julie weithio fel hyfforddydd ar gyfer Consult Capital yng Nghaerdydd, gan gyflwyno hyfforddiant iechyd a diogelwch ledled De Cymru.

Lansiwyd Sefydliad Padarn Sant y llynedd i arwain holl hyfforddiant gweinidogaeth yn yr Eglwys yng Nghymru. Fel sefydliad i Gymru gyfan, mae’n cyflwyno cyrsiau mewn safleoedd ar drws y wlad.

Gellir cysylltu â Julie yn Julie.davies@StPadarns.ac.uk