Datganiadau taleithiol i’r wasg

Ysgol Gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru

Mae Ysgol Gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru wedi agor yn y Trallwng.

Ffurfiwyd ysgol cyfrwng Saesneg yr Eglwys yng Nghymru o dair ysgol gynradd yn y dref – Gungrog, Oldford a Maes y Dre – a bydd yn ysgol aml-safle, cyn agor adeilad newydd yng Ngwanwyn/Haf 2019.

Bydd y gwaith adeiladu ar dir ger Ysgol Uwchradd y Trallwng yn cychwyn yn fuan, a chyhoeddwyd mai Dawnus Construction fydd contractwyr y prosiect.

Penodwyd Justine Baldwin yn bennaeth yr ysgol. Mae’n adnabyddus i lawer fel cyn bennaeth Ysgol Wirfoddol a Reolir Gungrog.

Dywedodd Rosalind Williams, cyfarwyddwr dysgu gydol oes Esgobaeth Llanelwy: “Mae hyn yn garreg filltir wych yn ein cynlluniau ar y cyd gyda Chyngor Sir Powys i fuddsoddi mewn addysg yn y Trallwng.

“Wrth i’r ysgolion ddod ynghyd byddwn yn parhau i weithio’n galed gyda’r pennaeth, y llywodraethwyr a rhieni i wneud yn siŵr fod plant y Trallwng yn cael y cyfleoedd gorau y gallwn eu rhoi iddynt.”

Mae’r ysgol newydd yn rhan o brosiect buddsoddi £13m ar draws pob ysgol gynradd yn y Trallwng ac mae’n cynnwys creu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Ysgol Maesydre.