Datganiadau taleithiol i’r wasg

Rhaid i’r Eglwys fod yn gadarnhaol am ei rôl mewn cymdeithas medd yr Archesgob

Dywedodd yr Archesgob John mai un o’i flaenoriaethau yn ei swydd newydd fydd “adfer yr hyn y mae’n ei olygu i fod yr Eglwys”.

Dywedodd fod yn rhaid i’r Eglwys fod yn gadarnhaol am ei hefengyliaeth ac yn gadarnhaol am ei rôl mewn cymdeithas, a dywedodd “mae gwydr yr Eglwys yng Nghymru yn bendant iawn yn hanner llawn”.

“Un o’r pethau sydd angen i ni wneud yw newid barn yr Eglwys amdani ei hun,” meddai. “Efallai fod angen i bobl ddeall yn well pam eu dod i’r eglwys. Nid dim ond arfer ydyw, nid dim ond mynd i glwb y maent yn aelod ohono, mae ynglŷn â’u hannog ac ennyn eu brwdfrydedd i ddod yn fwy gweithgar fel pobl Gristnogol yn y gymuned.”

Gallwch weld y cyfweliad llawn yma.