Datganiadau taleithiol i’r wasg

Oes newydd i Lyfrgell Cadeirlan

Rhaglen fuddsoddi sylweddol yn mynd rhagddi yn llyfrgell Cadeirlan Tyddewi

 Mae cyfraniad o £45,000 dros dair blynedd gan Gyfeillion Cadeirlan Tyddewi wedi galluogi gwaith i ddechrau ar:

  • adfer rhannau allweddol o’i chasgliad o 6000 o lyfrau y mae lleithder yn effeithio arnynt
  • gosod systemau i reoli lleithder ac felly ddiogelu’r casgliad
  • hybu systemau catalogio a thechnoleg gwybodaeth
  • creu mwy o ofod silff
  • gwella cyfleusterau ar gyfer ysgolorion ar ymweliad

Tyddewi yw’r unig un o’r chwe chadeirlan yng Nghymru i gael llyfrgell ar y safle. Mae’r siambr yn dyddio’n ôl i’r bedwaredd ganrif ar ddeg ac mae ei chasgliad enfawr yn cynnwys llyfrau a llawysgrifau’n dyddio o’r 1500au hyd at heddiw, yn cwmpasu ystod eang o bynciau diwinyddol a phynciau eraill.

Caiff y prosiect ei reoli gan Mari James, Swyddog Datblygu’r Llyfrgell a’r Esgob Wyn Evans, cyn Ddeon y Gadeirlan, a ymddeolodd fel Esgob Tyddewi y llynedd.

“Dyma un o’r gemau yng nghoron y gadeirlan,” meddai’r Esgob Wyn. “Ac er gwaethaf ei oedran, mae’n endid byw ond mae’n orlawn. Bydd cyfraniad hael y Cyfeillion yn ein galluogi i ddechrau mynd i’r afael â hyn.”

Mae’r Gadeirlan yn frwd i recriwtio gwirfoddolwyr i’w galluogi i ehangu oriau agor y llyfrgell i’r cyhoedd am fwy na nag un prynhawn yr wythnos fel sy’n digwydd ar hyn o bryd.

“Mae agor am fwy o oriau yn hanfodol i gyflwyno ymwelwyr a phererinion i’r em o lyfrgell, yn ogystal â galluogi mwy o fynediad i ysgolorion ac ymchwilwyr”, meddai’r Esgob Wyn.

Yn y llun: (O’r chwith i’r dde)  Y Swyddog Datblygu Mari James, yr Esgob Wyn a’r Tad Harri Williams, Ysgrifennydd Mygedol Cyfeillion Cadeirlan Tyddewi