Datganiadau taleithiol i’r wasg

Mae swyddfa genedlaethol yr Eglwys yn symud

Mae swyddfa genedlaethol yr Eglwys yng Nghymru yn symud i gyfeiriad newydd, ar ôl bron 100 mlynedd.

Y penwythnos hwn, bydd Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn adleoli i ganol Caerdydd ac i ofod gwaith modern a hygyrch.

Roedd angen symud oherwydd nad oedd yr adeilad preswyl wedi’i addasu y bu’r Eglwys yn ei ddefnyddio ar Heol y Gadeirlan yng Nghaerdydd bellach yn addas i’r diben, un ai fel swyddfeydd ar gyfer ei staff nac fel man cyfarfod ar gyfer pobl yn teithio o bob rhan o Gymru.

Ar ôl ymchwilio llawer o opsiynau, penderfynodd yr Ymddiriedolwyr mai’r datrysiad mwyaf hwylus fyddai symud i safle ar rent yn Sgwâr Callaghan yng Nghaerdydd.

Yr hen swyddfa ar Heol y Gadeirlan

Dywedodd Simon Lloyd, yr Ysgrifennydd Taleithiol: “Bydd lleoliad yng nghanol Caerdydd yn agos at hybiau trafnidiaeth yn annog mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus gan staff a hefyd y rhai sy’n dod i’r swyddfa ar gyfer cyfarfodydd. Bydd ein swyddfa newydd yn rhoi gofod cyfarfod da, hygyrch ac amgylchedd gwaith modern ar gyfer staff. Edrychwn ymlaen at symud a chael presenoldeb gweledol yng nghalon ein prifddinas fyrlymus.”

Y cyfeiriad newydd i:
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru
2 Sgwâr Callaghan
Caerdydd CF10 5BT

Bydd y prif rif ffôn a’r holl rifau ffôn deialu uniongyrchol yn aros yr un fath.

Y Corff Cynrychiolwyr sy’n gyfrifol am ofalu am asedau’r Eglwys er mwyn sicrhau fod adnoddau ar gael er budd yr Eglwys gyfan. Defnyddir yr incwm o’r buddsoddiadau y mae’n eu dal i ddarparu grantiau i gefnogi gwaith yr Eglwys ym mhob esgobaeth (£6.3m eleni) ac i dalu tuag at bensiynau clerigwyr. Mae’n talu am bron draean o holl wariant yr Eglwys. Yn ychwanegol, dros y tair blynedd ddiwethaf mae wedi darparu £3m ychwanegol – ei Gronfa Trawsnewid – i gefnogi prosiectau ar draws yr Eglwys sy’n gysylltiedig ag adnewyddu a thwf. Mae’r Corff Cynrychiolwyr yn cyflogi 55 o staff ar hyn o bryd i ddarparu cefnogaeth broffesiynol ar gyfer plwyfi, yr Esgobion a Sefydliad Padarn Sant ym meysydd eiddo, cyfreithiol, cyllid, adnoddau dynol, technoleg gwybodaeth, diogelu ac ysgrifenyddol.