Datganiadau taleithiol i’r wasg

Anerchiad y Llywydd

Mae Archesgob newydd Cymru, John Davies,  wedi rhoi ei anerchiad cyntaf fel Llywydd Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru – llai nag wythnos ar ôl iddo gael ei ethol.

Amlinellodd ei gefndir ei hun a sut roedd hynny wedi llunio ei weinidogaeth dros y blynyddoedd. Disgrifiodd hefyd yr hyn a welodd fel blaenoriaethau’r Eglwys yng Nghymru, yn enwedig wrth iddo nesáu at ei chanmlwyddiant yn 2020.

Gallwch wrando ar ei anerchiad yma.